Verzuring

maart 1, 2017

Het lijdt geen twijfel dat een verzuring van het lichaam, dus een verstoring van de zuur-base huishouding, kan leiden tot tal van klachten. Een zuur-base evenwicht levert een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid.

Bas ten Velde, praktijk SAI geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is verzuring
  • Hoe verzuren we
  • Wat zijn de gevolgen
  • Hoe kan je de verzuring meten
  • Wat kan jezelf doen

Wat is verzuring

Verzuring is een tekort aan mineralen en/of opstapeling van zuren en afvalstoffen.  De zuur-base balans van het lichaam is een van de essentiële regelsystemen in het lichaam. De zuurstof-, hormoon-, elektrolyten-, vochthuishouding en het enzymsysteem beïnvloeden de zuur-basen huishouding en omgekeerd.

Medische visie

Bij artsen is verzuring vooral bekend onder de termen acidose en alkalose. Acidoze is het te zuur worden van het bloed en alkalose is het te basisch worden van het bloed. Medici hebben vooral aandacht voor de zuurgraad van het bloed.

Maar verzuringsklachten kunnen al ontstaan voordat het bloed verzuurt door een zuuroverschot of een mineralen tekort. Dit is wat meestal verzuring wordt genoemd.

Hoe verzuren we

De belangrijkste verzurende invloeden zijn:

verzuring-invloeden

In voeding hebben eiwitten en suikers de grootste verzurende invloed. Niet omdat ze zuur zijn, maar omdat bij de vertering ervan zuren ontstaan. Met groente en fruit kunnen we deze zuren compenseren.

Stress en dagelijks terugkerende emoties, zoals boosheid, frustratie, angst, verdriet, pijn, onrust, etc. Zij beïnvloeden hormonen en herstelprocessen. Zorgen er onder andere voor dat er verzuring van de spieren optreedt. Tevens blokkeert dat de doorstroming van energie in de meridiaanbanen.

Als door ziekte organen, zoals lever, nieren, longen, darmen, etc. niet optimaal werken, kan dit een grote impact hebben op het ontgiften en de mineraalhuishouding.

Onder chemicaliën vallen stoffen als medicijnen, drugs, alcohol, cosmetica, chemische stoffen en andere toxines. Deze stoffen kunnen verzurend werken, maar ook de organen, die de zuur-basen huishouding reguleren, belasten.

Wat zijn de gevolgen

Al meer dan honderd jaar worden wetenschappelijke artikelen over verzuring gepubliceerd. Hieronder een opsomming van de gevolgen van verzuring.gevolgen-van-verzuring

Hoe kan je de verzuring meten

Verzuring kan op veel verschillende manieren worden gemeten. De urinemeting wordt het meest gebruikt. Er zijn nog meer manieren om mineralen tekorten en toxische belasting vast te stellen. Je kan hierbij denken aan andere metingen, lichamelijke kenmerken, pols- en tongdiagnose, spierspanningen, ademhaling, etc. Een goede natuurgeneeskundige therapeut kan je hierin adviseren en begeleiden.

Hoe kan je de verzuring meten

Een overschot aan zuren wordt o.a. door de urine uitgescheiden. Door de pH van de urine te meten komt je er achter of je verzuurd bent of niet.
urinemeting

De pH van de urine kan via een digitale meter of pH strips worden gemeten. Wij gaan hier even uit van de strips. Bij de pH strips wordt een kleurentabel verstrekt en hoe je deze strips moet gebruiken.

Voor een goede urinemeting is het belangrijk dat je een zogenaamd dagprofiel maakt. Hieruit kun je de hoogste en laagste waardes halen en de variatie van de pH.

  • Meet bij elk toiletbezoek je urine en schrijf de pH waarde en het tijdstip op. Aan het eind van de dag heb je een aardig overzicht over je urine pH waarde.

tip

Wat kan je zelf doen

Ontzuren. In het ontzuur proces gaat het om twee dingen: het herstellen van de mineraalhuishouding en het ontgiften van het lichaam. Beide kunnen nodig zijn, maar het kan ook om een van de twee gaan.

Daarnaast is het handig te weten waardoor je verzuurd bent. Echt goed ontzuren lukt pas als ook de bron van de problemen wordt aangepakt. Ga dus na of je moet werken aan stress, je leefstijl, blokkerende emoties, etc.

Het aanvullen van mineralen tekorten begint met een ontzurend voedingspatroon. 70% van het eten dient uit groente en fruit te bestaan.

Supplementen kunnen het herstel van mineralen tekorten versnellen. Natriumbicarbonaat wordt veel gebruikt, maar is niet voor iedereen geschikt, aangezien dit het maagzuur verminderd. De voorkeur gaat uit naar een mix van ontzurende citraten. Deze basische zouten reageren niet met maagzuur en ontzuren in de cellen.

kruiden-thee

Voor het ontgiften wordt door Bas kruiden theeën geadviseerd. Sommige kruiden theeën  maken afvalstoffen los en bij andere ligt de nadruk meer op de uitscheiding van afvalstoffen. Zorg voor een opbouw in de kruiden theeën. Start het ontgiften mild en maak het steeds intensiever om klachten bij het ontgiften te voorkomen.

Plaats een reactie: