Emotie onderdrukken of toelaten?

Na het overlijden van mijn dierbare zus heb ik mij enkele weken terug getrokken en verscholen. Zoals een vriend het beschreef ‘het verschuilen van jezelf onder een steen’. Koud, alleen en in mijn eigen wereldje. Emoties onderdrukken en toelaten. Ik heb daar de tijd voor nodig gehad. Ze te doorvoelen en uiten. Het verlies is een feit. Het is belangrijk er niet in te blijven hangen, het een plaatsje te geven en daarna onder de steen vandaan kruipen. De draad van het leven weer op te pakken.

Toelaten van emoties

Inhoudsopgave

Emotionele gevoelens

De meesten van ons hebben van jongs af aan geleerd dat het tonen van emoties een vorm van zwakheid is en het uit handen geven van de controle. Dat kan op het eerste moment wel zo zijn, maar voor het onderdrukken van je emotionele gevoelens en het niet aangaan van het rouwproces betaal je op latere leeftijd een (mentale en fysieke) rekening.

Zoals ik al eerder in een van mijn nieuwsbrieven heb aangegeven is dat ons lichaam een ritme heeft van verwerking. Het maakt niet uit of dat het moment was dat je te horen kreeg dat je borstkanker had of een plotseling verlies, schok, angst, tegenslag, trauma, enzovoort. De verwerking ervan blijft een rouwproces met de daarbij horende stappen.

Omgaan met emoties

Hoe krachtiger de impact van de gebeurtenis is hoe sterker je emotie en hoe langer je vast houdt aan de gebeurtenis. Nou is dat eigenlijk best vreemd en raar. Want je wil die ervaring en/of nare gebeurtenis zo vlug mogelijk vergeten. Maar wanneer er iemand vraagt: ‘Hoe gaat het met je?’ worden je gedachten getrokken naar dat moment en automatisch komen de angst en emotie op die daarbij horen.

Het loslaten gaat niet zomaar. De oorzaak hiervan is dat er een chemische reactie plaats vindt in je brein dat vervolgens het lichaam aanstuurt. De gebeurtenis heeft een krachtige angst en emotie te weeg gebracht die als een ervaring wordt opgeslagen in het geheugen. Het is zo krachtig dat het de totale aandacht opeist. Terwijl het dat doet maakt de hersenen er een momentopname van. Het ontwikkelt een soort fotografisch geheugen in je hersencellen. Een enorme hoeveelheid aan opnames met de daarbij behorende emoties en gedrag worden in je die hersencellen opgeslagen.

Wanneer er een soortgelijke gebeurtenis uit het verleden zich voor doet in het NU projecteren de hersenen een opgeslagen opname. Automatisch wordt er een stresshormoon aangemaakt en die circuleert dan door het hele lichaam. Het lichaam gaat over in een 'alarmfase'. Terwijl jij je bevindt in een veilige omgeving kan het zijn dat je ineens het gevoel hebt van angst, stress, alertheid en emoties. Je blijft als het ware steken in het verleden terwijl je in het huidige moment leeft.

Angst en het gevoel van onveiligheid hebben veelal een onbewuste oorzaak. Er bewust van zijn en het begrijpen zijn stappen van het verwerkingsproces. Bewustzijn geeft je een bevrijd en goed gevoel. Maak daarom de eerste stap naar die bewustwording. Vraag een gratis gesprek aan van een ½ uur.  (Dit gesprek zal plaatsvinden via ZOOM, telefoon of op locatie te Woerden.)

Emoties herkennen

Je weet niet wat er met je aan de hand is maar je roept jezelf tot de orde. Je zet je ratio aan en door middel van je wil beheers jij je emotie. Je houdt jouw gedrag en gedachten onder controle. Je onderdrukt ze en daardoor dus ook jezelf. Je sust ze door tegen jezelf te zeggen: Er is niets aan de hand – alles is oké. Doch, wanneer er weer een momentopname in je leven komt wakkeren de angst, het onveilig gevoel en de emotie aan. Hoe graag je het ook zou willen er is geen stoppen aan.

Het de kunst om deze opkomende emoties niet continue te omzeilen of te vermijden. Maar de emoties te ervaren. Dit kan je doen door terug te gaan in de tijd. Je af te vragen wanneer je deze angst of onveilige situatie hebt gehad. Het is belangrijk om je te realiseren dat deze je vast houden in het verleden. Kijk naar de situatie en neem het besluit om het los te laten. Want dan heeft het geen invloed meer op het heden en niet op jouw toekomst.

Gedachten en gevoel in balans

Weetjes

8 basis emoties

1. Liefde
2. Angst
3. Vreugde
4. Woede
5. Verdriet
6. Verrassing/Verbazing
7. Schaamte
8. Walging

Indeling in 4 emoties

– blij
– bedroefd
– bang
– boos

Alle nuances van deze basis emoties

Woede:
furie, verontwaardiging, wrok, toorn, wrevel, verbolgenheid, ergernis, bitterheid, irritatie, vijandigheid, – in pathologische vorm: haat (wat kan leiden tot gewelddadigheid)

Verdriet:
smart, rouw, vreugdeloosheid, zwaarmoedigheid, melancholie, zelfmedelijden, eenzaamheid, bedroefdheid, wanhoop – in pathologische vorm: depressie

Angst:
bezorgdheid, ongerustheid, nervositeit, zorg, wantrouwen (kan leiden tot jaloezie), zenuwachtigheid, schrik – in pathologische vorm: fobie en paniek

Liefde:
acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen, aardigheid, toewijding, verliefdheid – in pathologische vorm: adoratie

Vreugde:
geluk, plezier, opluchting, tevredenheid, vervoering, verrukking, geamuseerdheid, trots, sensueel genot, extase, voldoening, beloning, euforie – in pathologische vorm: manie

Walging:
minachting, ontzetting, verachting, misprijzen, verafschuwing, aversie, afkeer, weerzin

Verrassing/verbazing:
schok, verbijstering, verwondering

Schaamte:
schuldgevoel, verlegenheid, teleurstelling, wroeging, vernedering, spijt, gene, berouw.

Emoties komen in elke cultuur voor en zijn op dezelfde manier waarneembaar.

Tenslotte

Probeer te begrijpen hoe je reageert op bepaalde externe prikkels tijdens je dag. Kijk naar je gevoel van angst, pijn, verdriet, teleurstelling, woede, enzovoort. Door inzicht en begrip beoordeel je de situatie niet meer met je emoties of je gedachten. Je kijkt als het ware van een afstandje naar wat er met je gebeurd. Je kan daardoor beoordelen of het een reactie vanuit het verleden is of dat het een waarschuwing signaal is die betrekking heeft op het NU.

Je verlaat de momentopname, je laat het verleden los, de conditionering van de hersenen en het lichaam. Je krijgt hierdoor de kracht om je angst en emoties te overwinnen.

Antwoord op de titel

Dat is aan jou. Het is jouw keuze. Je hebt er last van en je doet er iets mee of niet.

Voor mij was en is het laatste geen optie. Ik wil niet vast zitten in het verleden. Steeds dezelfde fout maken. Het angstige gevoel hebben dat misschien mijn borstkanker terug komt. Ik wil niet in mijn verdriet blijven hangen over het verlies van mijn zus. Nee, ik wil leren van het verleden en ervoor zorgen dat het geen herhaling wordt van angsten, pijn en verdriet. Dus….ik laat mijn emoties toe, leer ze te begrijpen en onderzoek waar ze vandaan komen. Ik neem daar de tijd voor en maak de keuze ze los te laten en verander.

Nou is het zelf onderzoeken en doen niet voor iedereen weggelegd. Het is aan te raden om hierbij professionele hulp in te schakelen.

Wat ik je gun

De angst en emoties niet te zien als hinderlijk maar als een kracht die je helpen om verder te gaan en te genieten van het leven.

Ik kan je daarbij helpen.  Klik hierboven voor een gratis intake gesprek van 1/2 uur.

Plaats een reactie: