Angst en stress slecht voor je gezondheid

Angst en stress

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat angst en stress schadelijk zijn voor je gezondheid.

Wanneer wij met angsten zitten of onder stress leven geeft het lichaam al vroegtijdig signalen af. Het begint wellicht met ‘uit je hum zijn’, ongedurigheid en boosheid. Daarna hoofdpijn en een aanspanning van de spieren. Schouder- en rugpijn zijn vaak hiervan het gevolg.

’s Avonds in bed kunnen wij onze gedachten niet stop zetten en als wij dan eindelijk in slaap zijn vallen worden wij midden in de nacht wakker. Ach ja…. dan maar een slaappilletje innemen.

Wij negeren de simpele maar dringende signalen van ons lichaam, wuiven het weg en vertellen onszelf dat er niets aan de hand is. Het waait wel over!

Angst of stress zijn gelijk aan een verzwakt immuunsysteem

Van de week las ik een artikel geschreven door dr. Joe Dispenza over de nadelige gevolgen van angst en stress op het immuunsysteem. Ik heb een gedeelte van dit artikel voor je van het Engels naar het Nederlands vertaald (‘….’)

‘Wanneer we in een staat van angst verkeren, selecteren we meestal het slechtste scenario en bereiden we ons dan emotioneel voor op het moment dat dit gebeurt. Als we het nu goed doen, zijn we trots op onszelf en zeggen, kijk hoe slim ik ben, dat voorspelde ik. Maar wat gebeurt er als je het niet goed doet? Dat heet angst, slapeloosheid, neurose. Het heet OCS. En de reden hiervoor is dat we, omdat onze gedachten steeds uitgaan naar dat slechtste scenario en op een of andere manier omarmen wij de emotionele uitwerking ervan. Je combineert die gedachte en dat gevoel. ‘

Alarmsignaal

Dr. Joe Dispenza noemt dit een nieuwe staat van zijn. Dat wil zeggen dat je verandert. Door de ervaring van een emotionele angst of stress maakt het lichaam een soort alarmsignaal aan en door alleen je gedachte aan het scenario komen brein en lichaam in actie. Maar het veroorzaakt wel een disbalans en verzwakt het immuunsysteem.

‘Doordat je het blijft voeden met gedachten en impulsen gaat je lichaam eraan wennen. Omdat wij blijven nadenken over de gedachten die emotionele toestanden creëren blijf je de scenario voeden en er ontstaat een soort verslaving aan angst en stress. Nu zorgt de herhaling van die cyclus ervoor dat het lichaam emotioneel de geest wordt. Dus als je het blijft doen, ga je vroeg of laat angst als je geest in je lichaam programmeren.’

Angst en stress zijn geprogrammeerd

Angst en stress zijn ontstaan vanuit een ervaring uit het verleden en de reactie daarop is geprogrammeerd in je geest. Op onbewust niveau reageer je via een vast patroon op een impuls van buiten. Het zou zomaar kunnen betekenen dat het lichaam automatisch reageert wanneer je getrickerd wordt en je zonder dat je weet wat je overkomt een paniekaanval krijgt.

Deze reactie kan je niet op bewust niveau begrijpen of veranderen omdat dit onbewust is geprogrammeerd. Alleen wanneer de mens zijn lichaam continu kan terugbrengen naar het huidige moment kan angst en stress geen neveneffect hebben. Dit kan door meditatie en oefeningen (coach die je daarbij begeleidt) om je lichaam en geest te conditioneren zodat je lichaam niet langer je geest is.

‘Het lichaam dat het dier of de dienaar is, wordt opeens geconditioneerd door een nieuwe geest. We zijn door de samenleving geprogrammeerd om het onbekende te vrezen. Want als je bang bent, kun je het beste voor het onbekende vluchten. Omdat het dier in het wild iets om de hoek hoort en niet weet wat het is, gaat het rennen omdat er een betere overlevingskans is. Dus als we leven door angst en de hormonen van stress, vluchten we voor het onbekende. Maar als je je angst echt overwint, wordt het onbekende een avontuur. Het onbekende is de beste plek om van te creëren en dan wordt het spannend.  Nu is het tijd om groter te zijn dan onze angst’.

Controle over angst en stress

Angst en stress veranderen onze ZIJN-toestand – hebben invloed op lichamelijk en geestelijk niveau. Herken en erken angst en stress, krijg er inzichten in zodat je kan los laten en zorgen dat je gedachten tot rust komen. Op deze manier kunnen angst en stress geen neveneffecten hebben en je immuunsysteem verzwakken.

Wat kan je doen wanneer je angst of stress voelt?

Op het moment dat het ‘toeslaat’ diep ademhalen. Ik bedoel hiermee dat je in- en uit ademt en je buik daarbij op en neer voelt gaan. Je gedachten richten op deze ademhaling en beweging van de buik. Hierdoor komt er een soort rust.

Komen tot inzicht, relativering en los laten

Schrijf oefening

Pak pen en papier

Vraag 1

Stel jezelf de vraag: ”Als ik nadenk over de angst die ik nu voel, wat is dan het ergste dat kan gebeuren?
Vervolgens schrijf je zo gedetailleerd mogelijk hoe het eruit zou zien als het ergste je zou overkomen. Fantaseer er op los. Gebruik al die zwartgallige piekergedachten om er een mooi ellendig plaatje van te maken. Hoe ellendig kan het worden? Gooi het eruit!

Vraag 2

Stel jezelf een 2de vraag:
Wat kan ik doen om de angst of de stress te voorkomen?

Vraag 3

Soms kan het zijn dat de gevolgen van angst en de stress heeft ‘toe geslagen’. Stel jezelf dan de vraag hoe je het resultaat ervan kan beperken of repareren.

Als laatste…

Geef angst en stress aandacht. Luister naar de signalen van je lichaam zodat angst en stress geen nadelige gevolgen hebben voor je gezondheid.

Plaats een reactie:

Elles van Dinteren

Angstvrij na kanker in 7 stappen

Ontdek hoe je van de angst voor kanker afkomt. Download mijn gratis eBook.