Disclaimer gebruik website

maart 23, 2017

Informatie

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet uit te sluiten. U dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De websitehouder, Angstvrij na kanker, kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een rijksgediplomeerde behandelaar (zoals een psycholoog, huisarts of medisch specialist) en is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke of psychische klachten altijd eerst een (huis)arts.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten  op de website Angstvrijnakanker.nl  zijn van de eigenaar van de website. Het is niet toegestaan zonder toestemming om de informatie te kopiëren of openbaar te maken.

Via de website is het mogelijk om te reageren op artikelen (content en blog). Indien u daar gebruik van maakt worden uw gegevens NOOIT met derden gedeeld. Angstvrijnakanker.nl  hecht waarde aan uw privacy.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Angstvrijnakanker.nl – Elles van Dinteren – kan persoonlijk geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website.

Verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Angstvrijnakanker.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Informatie en adviezen

De informatie en eventuele adviezen op deze webpagina zijn niet bedoeld als vervanging voor medische zorg of behandeling. Niets kan uw arts of een andere zorgverlener vervangen.

De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw gezondheid en vitaliteit. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven. Neem alvorens de adviezen op deze website toe te passen contact op met uw huisarts/specialist. Stop nooit zomaar met medicijnen. Het gebruik van supplementen kan het gebruik van medicijnen verstoren. Het toepassen van de informatie en adviezen op deze website zijn volledig op eigen risico.

Nadrukkelijk wijs ik de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wijs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Plaats een reactie: