Disclaimer coachee / deelnemer

maart 23, 2017

Iedere coachee en opdrachtgever, die een samenwerking met Angstvrij na kanker aangaat, is verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.

PROGRAMMA’S

KrachtScan sessie van een ½ uur (gratis)
Coach traject

COACHING en TRAININGEN

Individuele coaching

Individueel coaching traject

Angst verminderen, vertrouwen in je ‘nieuwe’ leven en jezelf.
Een traject van 5 weken, waarbij je persoonlijk als online wordt begeleid.  Iedere week een 1-op-1 coach sessie van 1 1/2 uur en 1 online module met opdrachten en video’s.
Totaal: 5 sessies en 5 modules

Groeps coaching en trainingen
Duur en kosten vooraf afgesproken en vastgesteld.
Inschrijving geschiedt gelijk met een automatische opdracht tot betaling. De factuur met toezegging deelname worden na betaling toegestuurd.

Bedenktijd
Coachee en/of deelnemer heeft na aanvraag en/of inschrijving een bedenktermijn van 3 werkdagen.

COACHINGSRELATIE

Wanneer de coach overtuigd is, om welke reden dan ook, de coachee niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen de partijen besproken en wordt de coaching voortijdig beëindigd.
Omgekeerd kan ook de coachee besluiten vroegtijdig met de coaching te stoppen.
De coachee zal dit bespreken tijdens een sessie zodat de coach, samen met de coachee, kan nagaan of het hier gaat om een objectiveerbare tekortkoming vanwege de coach of eerder om een praktische- of ‘weerstandsreden’ waarbij de coachee ‘vlucht’ voor de verandering waarvoor hij oorspronkelijk gekomen is. In dit laatste geval zal de coach de coachee hierop wijzen en blijft de coachee vrij in zijn beslissing.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Afspraken kunnen ten laatste 24 uur op voorhand afgezegd worden per e-mail, telefoon of sms. Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het totale bedrag van het honorarium (van 1 uur)  in rekening gebracht.

TE LAAT KOMEN


Bij te laat komen, wordt de duur van een sessie niet verlengd. De coachee betaalt het bedrag voor de volledige geplande sessie.

VERTROUWELIJKHEID


Alles wat in het contact tussen coach en coachee besproken wordt, blijft vertrouwelijk.
De coach deelt het besprokene nooit met derden. De coachee beslist zélf wat hij/zij aan derden mededeelt.

AANSPRAKELIJKHEID


Alle verplichtingen van de coach onder deze overeenkomst worden aangemerkt als
inspanningsverbintenis. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de coachee indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach.
Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de coachee bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De coachee bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de coach zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de coachee.

Elles van Dinteren  verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg en verklaart dat zij, als niet medisch opgeleide, geen diagnoses kan stellen of medische behandelingen in vraag kan stellen.
De door haar verzorgde privé-sessies en workshops zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend bij de reguliere geneeskunde. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan Elles van Dinteren geen verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor u belangrijke klachten of twijfels dient u steeds eerst uw arts te raadplegen. Bent u in behandeling bij een arts dient u dit eerst met uw arts te overleggen.

Plaats een reactie: